• “Dünyamız için ne yapabilirim” diye düşünen, sorgulayan, topluma ve dünyaya saygılı, etik değerleri olan bireyler yetiştirmek için sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüyoruz.

  Akademik Çalışmalar

  Akademik Çalışmalar

  Disiplinler arası çalışmalarla derslerde insan hakları, sağlık, çevre bilinci, tüketici sorumluluğu, kadın hakları, engelli hakları, doğayı koruma ve güzelleştirme, geri dönüşüm, hayvan hakları gibi konuları işliyor, farkındalık çalışmaları yapıyoruz.

  Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı

  Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı

  Eğitim döneminin başında gerçekleşen bu fuar öğrencilerimize birçok Sivil Toplum Kuruluşu'yla aynı anda tanışabilme imkânı sunuyor. Öğrencilerimiz seçtikleri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte yıl boyunca çalışmalar yürütüyorlar.