• Vizyonumuz

  Hayat boyu öğrenme isteği ve becerisine sahip, gelişim ve değişime açık, etik ve ahlaki değerlerle büyüyen, güçlü kişiliği ile geleceğe yaşanır bir dünya bırakma sorumluluğuna sahip olan bireyler yetiştirmek

  Misyonumuz

  • Öğrencilerimizin mutluluğunu ve ruhsal gelişimlerini ön planda tutmak,
  • Okul idaresi, öğretmen ve veliler arasında güvene dayalı diyalog geliştirmek,
  • Aile, toplum ve vatanlarına bağlı, öğrenmeye açık, ahlaklı, sorumluluk sahibi insanlar olarak yetişebilmeleri için eğitim-öğretim programlarını planlamak,
  • Birebir ilgi ve takiple zayıf ve güçlü yönlerini keşfetmelerini sağlamak, güçlü yönlerini ve özgüvenlerini geliştirmek,
  • Dayanıklılık becerilerinin gelişmesi için hata yapmalarına izin vermek ve tekrar ayağa kalkarak devam etmeleri yönünde onları yüreklendirmek. Farkındalıklarını arttırmak. Kendilerini tanımalarını sağlamak,
  • Disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirerek bilginin sınırsızlığını hissettirmek,
  • Dünya insanı olarak yetişmeleri amacıyla yabancı dilleri küçük yaşlarda benimsenmelerini sağlamak, farklı kültür öğelerini tanımaları için uluslararası programlara katılmalarını teşvik etmek,
  • Ders dışı etkinlikler, organizasyonlarda öğrencilerin aktif rol almasını sağlayarak takım olarak çalışma becerilerini geliştirmek ve üreten, sosyal bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
  • Yardımseverlik ve sosyal sorumluluk ilkelerini aşılamak, yurtiçi ve yurtdışında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde proje geliştirmelerine olanak sağlayan ortamlar sunmak
  • Ulusal bayram ve anma günlerinde anlamlı etkinlikler gerçekleştirerek öğrencilerin kültür varlıklarına sahip çıkmalarını sağlamak.

  Tarihçe

  Okulumuz, 1914 ‘te Yemenici Sokak’ta ilk kez öğrencileri ile buluştu.

  Musevi Lisesi, 1914 - 1915 Eğitim - Öğretim Yılı’nda Midraşa Yavne adıyla Yemenici Sokak’taki binasında, Joseph Niego ve Dr. Davit Markus'un girişimleriyle kuruldu. Kurulduğu yıllarda İstanbul Yahudi toplumunda ilkokul seviyesinde eğitim veren birçok okul vardı. Türk Yahudi Toplumu’nun çabalarıyla Midraşa Yavne adı altında kurulan ve lise seviyesinde eğitim veren ilk okul olarak tarihe geçti.

  Okulumuz, kurucularımız Josef Niyego ve Dr. Davit Markus’un attığı sağlam temellerle bugünlere geldi.

  Okul kurucularından Joseph Niego, Alliance Okulu, Paris'teki Ecole Normale Israelite Orientale ve Montpellier'deki Agronomi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Filistin’e giderek Mikveh Israel'de önce direktör yardımcısı sonra da direktör olarak 18 yıl çalıştı. Filistin'deki ilk Yahudi Agronomist olarak tarımın gelişmesi, çiftliklerin kurulması ve işgücünün eğitilmesiyle ilgilendi. Bataklıkların kurutulması amacıyla Avustralya'dan ökaliptus ağaçlarının getirilmesini sağlayan da kendisidir. 1904'te İstanbul'da değişik görevler üstlendikten sonra 1914 yılında Midraşa Yavne'nin kurulmasını sağladı ve üç yıl müdürlüğünü üstlendi.

  Okulun diğer kurucusu Dr. David Markus; eğitimci, filozof, psikolog ve din adamıydı. Novogrod'da dünyaya geldi, Yeşiva eğitimi alarak haham unvanını aldı. Boon Üniversitesi’nde Psikoloji, Pedagoji ve Felsefe okudu. 1900 Yılı’nda Osmanlı Aşkenaz Cemaati’nin daveti üzerine İstanbul'a geldi ve Aşkenaz Musevileri’nin dini lideri ve Goldschmidt Lisesi’nin müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra birkaç okul daha kuran Markus, Bene Berit Kuruluşu’nun ve Josef Niyego'nun da desteğiyle Midraşa Yavne’nin kurulmasını sağladı ve hükümetten gerekli izinleri aldı. 1940 yılında emekli olana kadar da okulda çalıştı.

  İstanbul Yahudi Toplumu’nun yaşadığı semtler değiştikçe okul binası da yer değiştirdi.

  Musevi Lisesi kurulduğu dönemden sonra birkaç kez yer ve eğitim sistemi değiştirdi. Galata'da Yemenici Sokak’tan Hoca Ali Sokağı’na, Drogmanat Sokağı’ndan Kumbaracı Yokuşu’na taşındı. 1940'ta Goldschmidt Okulu’nun Şişhane, Mektep Sokağı’ndaki binasına geçti. 1994 - 1995 yılında Bernar Nahum öncülüğünde bir grup hayırsever iş adamının bağışları ile Aşkenaz Cemaati tarafından tahsis edilen Ulus'taki yeni binasında eğitime başladı.

  100 yılı aşan tarihinde lisenin farklı isimleri oldu.

  Okulun adı Midraşa Yavne ya da Bene Berit Lisesi olarak bilinirken daha sonra Beyoğlu Musevi Lisesi adını aldı, 1994’te Ulus'taki binasına taşınınca adı Özel Musevi Lisesi oldu. 1998’de Ulus Özel Musevi Lisesi olarak değişti.

  Kurulduğu yıllarda Fransızca olan yabancı dil eğitimi, 90 ‘lı yıllarda İngilizceye döndü.

  Kurulduğu ilk yıllarda Galatasaray Lisesi'nin programıyla eşdeğer Fransızca müfredat takip edildi. 1937 Yılı’nda Türkçe eğitime geçildi. 1964 - 65 Yılı’ndan itibaren yabancı dil olarak Fransızca'nın yanı sıra İngilizce de öğretilmeye başlandı. 1992 Yılı’nda Hazırlık sınıfı açma ve 1994 - 95 Yılı’nda bazı dersleri yabancı dilde okutma onaylarını alarak Anadolu Lisesi statüsüne geçti. İngilizce eğitim veren bir kolej oldu.

  Ulus Özel Musevi Lisesi'nin kurucusu Hahambaşılık, Ulus Özel Musevi 1. Karma Ana ve İlköğretim Okulu'nun kurucusu Neve Şalom Sinagogu Vakfı’dır. Okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel azınlık okulu statüsündedir. Ulus Özel Musevi Lisesi Vakfı, 150 kadar kurucu tarafından okullara maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 1994’te kurulmuştur.