• Değişik ülkeleri, kültürleri tanıyan, tarihi merak eden, araştıran, düşünen öğrenciler yetiştirmek amacıyla programımızı kültürel etkinlikler ve gezilerle zenginleştiriyoruz.

  Akademik Çalışmalar

  Akademik Çalışmalar

  Derslerimizde disiplinler arası işbirliği ile tarihi dönemleri işliyor, coğrafya ve tarih konularını günlük yaşamla ilişkilendiriyor, görsel materyaller eşliğinde konu anlatımları yapıyoruz. Kültürel paylaşımlarda bulunabilecekleri proje çalışmaları yürütüyoruz.

  Proje Çalışmaları

  Proje Çalışmaları

  Gazete dergi vb. süreli yayınlarla öğrencilerimizi gündemi takip etmeye teşvik ediyor, kendi hazırladıkları projelerle derslerde aktif rol alarak konuları kavramalarını sağlıyoruz.

  Etkinlikler

  Etkinlikler

  Öğrenciler seçim kavramını ve demokratik yaşamın ilkelerini öğreniyor, oy vererek özgür iradenin önemini kavrıyorlar.

  Geziler

  Geziler

  İstanbul’daki sergi, müze, tarihi ve kültürel mekanlara geziler düzenliyor, Türkiye’nin tarihi şehirlerine turistik geziler organize ediyoruz. Öğrencilerimiz farklı okulların öğrencileriyle bir araya gelerek, yaşadığımız şehir olan İstanbul’un kültürel dokusunu anlatan çalışmalar yapıyor ve birbirlerine aktarıyorlar.