• Eğitimi, akademik donanımın yanı sıra öğrencilerin ruhsal ve çok yönlü gelişiminin sağlandığı bir ortam ve olanaklar bütünü olarak değerlendiriyoruz. Bilginin sınırsızlığını hissetmeleri için öğrencilerimize çağdaş ve teknolojik ortamlar sunuyor, disiplinler arası çalışmalar yürütüyoruz. Dünyada gelişen ve değişen eğitim modellerini yakından takip ediyor, akademik kadromuzun eğitimlerine önem veriyoruz.

    Öğrencilerimizin birden fazla yabancı dilde kendini iyi ifade eden, etkili iletişim kurabilen, sosyal ve üretken bireyler olarak yetişmeleri için dünyanın farklı ülkelerindeki okullarla ortak proje çalışmaları yürütüyor, genç yaşta dünya çapında, uluslararası networke sahip olma fırsatını sunuyoruz. Lisenin ilk yılından itibaren verdiğimiz kariyer planlama eğitimleri, gelecek hedeflerini belirlemede önemli bir yol haritası oluyor.

    Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteleri hazırlık programımız kapsamında üniversite hazırlık çalışmaları yürütüyor, Türkiye üniversitelerine tercih danışmanlığı veriyor; yurtdışı üniversiteleri karar, kabul, başvuru aşamalarında bireysel yönlendirmelerde bulunuyoruz.

    İlgi alanları ve kariyer planlarına göre Advance Placement (AP) Matematik - Calculus, Fizik, Kimya, Psikoloji, Ekonomi, Sanat, Bilgisayar gibi derslerde üniversite seviyesinde eğitimler almaları, MOOC (Massive Open Online Courses) online eğitim programı ile Yale, Harvard, Stanford gibi dünyanın seçkin üniversitelerinin sertifikalarıyla okulumuzdan mezun olmaları için fırsatlar sunuyor, 11.sınıftan itibaren Sinema, Arabuluculuk, İşletme vb seçmeli dersleri almalarına olanak sağlıyoruz.

    İnsana, çevreye ve doğaya duyarlı “Yaşadığım toplum ve dünya için ne yapabilirim?” diye sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri, sosyal sorumluluk bilincini yaşam felsefesi olarak benimsemeleri için eğitimler veriyor, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz.

    Akademik yönden donanımlı, teknolojiye hakim, tarihini ve kültürünü tanıyan, değerlerine sahip çıkan, dünya vatandaşı bireyler olarak lisemizden mezun ettiğimiz gençlerimizin toplumda ve dünyada fark yaratacağına inanıyor, tüm mezunlarımızla gurur duyuyoruz.