• Temel bilgilere, yaşam becerilerine, çağın gerektirdiği donanıma sahip, kendisi ve sosyal çevresi ile barışık, yeniliklere uyum sağlayabilen, özgüveni sağlam, mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

  Çocuğun anlaşıldığını hissettiği, güven duyduğu, birey olarak değer gördüğü bir ortamda eğitim görmesi özgüveninin sağlam temellere oturmasını sağlıyor. Zaman içinde sağlıklı bir birey olarak da kendisini tanımasına olanak veriyor.

  Eğitime bu ana felsefe ile bakan, çocukları seven, iletişim becerileri yüksek, güler yüzlü, şefkatli, yeniliklere açık akademik kadromuz, kendini iyi insan yetiştirmeye adamış eğitimcilerden oluşmaktadır.

  İlkokulumuzda, GEMS, Lego Education, STEAM gibi eğitim metodları, İngilizce olarak Art & Creativity, Drama, Mind Games çalışmaları, Satranç, Felsefe, Eğlenceli Bilim, Destination Imagination derslerini uyguluyor, çocuklarımızın merak eden, soru soran, sorgulayan, düşünme becerileri gelişmiş, deneyimleyerek, uygulayarak üretirken keşfetmekten zevk alan bireyler olarak yetişmelerine temel oluşturuyoruz.

  Okulumuz eğitmenleri, rehber danışmanları ve danışmanlık hizmeti aldığımız uzman psikologlarla yürütülen programlar kapsamında yoğunlaştığımız en temel konu çocuklarımızın duygularını anlamaları, kendilerini farklı yollarla açık ve net ifade edebilmeleridir.

  Bu konularda düzenli eğitimlere katılan akademik kadromuz ve rehber danışmanlarımız, öğrencilerimizin yaş özelliklerine yönelik temel becerilerin tespiti konularında bilimsel testler yapıyorlar. Gizlilik ilkesi altında öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmaların sonuçlarını velilerimizle birebir paylaşıyoruz.

  Aile - okul iletişimine önem veriyor, ailelerle aynı paralelde hareket etmek ve etkin yönlendirmelerde bulunmak amacıyla Anne - Baba Eğitim Seminerleri düzenliyoruz.