• Kapsayıcı, koruyucu, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışımızla öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerinin, ruhsal ve fiziksel esenliklerinin yakından takip edildiği, desteklendiği ve korunduğu çok yönlü bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı uyguluyoruz. Kendi yetkinliklerinin, iç kaynaklarının ve ihtiyaçlarının farkında olan, kendini geliştirmeye açık, öğrenme merakı ve iç motivasyonu yüksek, problem çözme becerisi gelişmiş, zorluklar karşısında pes etmeyen, empati kurabilen, etik değerleri benimsemiş, öz denetim becerisi gelişmiş, disiplinli, olumlu benlik algısına sahip, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmelerine destek olmayı hedefliyoruz.

  Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Uygulamaları

  Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Uygulamaları

  Her sınıf düzeyinin ihtiyaçlarına uygun biçimde farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme seminerleri, atölye çalışmaları, sınıf etkinlikleri, bültenler, seminerler ve posterler aracılığıyla bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz.

  Kişisel Gelişim ve Eğitim Atölyeleri

  Kişisel Gelişim ve Eğitim Atölyeleri

  Alanında uzman kişilerle, öğrencilerimizin kişisel özelliklerine uygun gelecek hedeflerini belirleyebilmeleri için eğitim atölyeleri açıyoruz. Atölye çalışmalarında gerçekçi hedefler belirlemeyi ve başarıya giden yolda içsel kaynaklarına nasıl ulaşacaklarını öğretiyor ve bu kaynakların sürdürülebilir olması için gerekli davranış modellerini deneyimlemelerini sağlıyoruz.

  Kariyere İlk Adım Projesi

  Kariyere İlk Adım Projesi

  Alanlarında uzman konuklarla öğrencilerimizi buluşturuyor; merak ettikleri mesleklerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.

  Öğrenci - Öğretmen - Veli İletişimi

  Okul - Veli - Öğretmen İletişimi

  Öğrenci-Öğretmen-Veli üçgeninin gücüne inanan ve öğrencilerimizi yakından takip eden rehber danışmanlarımızla, gizlilik ilkesine bağlı olarak öğrencilerimizin duygusal, akademik ve sosyal gelişimlerini gösteren raporlar hazırlıyoruz. Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmaları bireysel veli görüşmelerinde paylaşıyoruz.

  Seminerler

  Seminerler

  Velileri uzman danışmanlarla bir araya getiriyor, grup çalışmaları ve seminerler organize ediyoruz. Uzmanlara soru sorma, birlikte tartışma ve paylaşım ortamları yaratıyoruz.