• Evrenseliz Evrenseliz
    Araştırmacıyız Araştırmacıyız
    Başarılıyız Başarılıyız
    Bilgiliyiz Duyarlıyız
    Bilgiliyiz Donanımlıyız
    Mutluyuz Mutluyuz